Vindsikt

AIRCUT 1600 är en kraftig och flexibel semimobil vindsikt för separering av tunga/lätta fraktioner ur olika material.
AIRCUT 1600 ställs med fördel i linje med ex grovkvarn/finkvarn, trumsikt eller stjärnsikt där materialflödet från grovfraktion eller finfraktion matas direkt på det 1600 mm breda inmatar-/accelerationsbandet i vindsiktens matarficka.

Med hjälp av luftflödet från luftmunstycket ”lyfts” den lätta fraktionen över separeringstrumman och vidare till utmatarbandet medan den tunga fraktionen faller ned före eller mot separeringstrumman och ned under vindsikten. Den tunga fraktionen kan samlas upp i ex. behållare eller på ett separat utmatarband.

Snabb etablering på arbetsplatsen görs med de hydrauliskt höj- och sänkbara stödbenen. Med hjälp av solida kraftiga hjul på de främre benparen samt en fast kraftig kulhandske under utmatarbandet flyttar du enkelt vindsikten på plats med hjullastare.

För att du ska kunna få bästa möjliga separering kan samtliga huvudfunktioner ställas in under tiden som maskinen är i drift. Operatören kan enkelt stå på den stora serviceplattformen och se resultatet av justeringarna i stora inspektionsfönster samtidigt som maskinen är i drift.

Med steglös frekvensstyrning och hydraulik kan du bl.a. enkelt justera:

 • Hastigheter på inmataband och separeringstrumman
 • Lutningsvinkeln på inmatarbandet
 • Luftflöde från fläktar
 • Stödben
 • Avstånd mellan luftmunstycke och separeringstrumma
 • Luftmunstyckets höjd och flödesvinkel
 • Luftmunstyckets öppning (manuell justering)


Med AIRCUT 1600 separerar du exempelvis:

 • Sten från städbark
 • Sten, betong, tegel, metall från industri- och verksamhetsavfall
 • Metaller och skrot från fluffmaterial
 • Sten och/eller plast från kompost
 • Oförbränt material från slagg

Teknisk dataElektrisk drift

400V / 63 Amp

Effekt

ca 20 kW

Rekommenderat elverk

30-35 kVA

Vikt

ca 8,8 ton

Hydrauliska stödben

höj- och sänkbara 1,5 meter justeras via operatörspanelen samt med fjärrkontrollen

Inmatarficka bandbredd

1600 mm

Hydraulaggregat

16 liter/min, 186 bar, elmotor 5,5 kW

Transport dimension

längd x bredd x höjd = 8000 x 2500 x 2800 mm