Skogsbränsle Bar

Vi brinner för biobränsleproduktion!

Grunden för vår verksamhet lades under oljekrisen på 1970-talet. Efterfrågan på kreativa innovationer och utveckling av teknik för effektiv produktion av biobränslen bara växte. Idag är biobränslen från skogen och återvunnet avfall en viktig del av energiförsörjningen och kretsloppet i Norden, med stark tillväxt i övriga världen.

Klimatpåverkan och minskat beroende av fossila bränslen är viktiga drivkrafter. Med över 40 års erfarenhet och omfattande kontaktnät av leverantörer erbjuder vi beprövade, kundanpassade, pålitliga och kostnadseffektiva lösningar.

Vi ger din verksamhet mer glöd!