Produkter

Neuenhauser

Välbyggda genomtänkta maskiner, anläggningar för sönderdelning & siktning.

VISA NEUENHAUSER PRODUKTER

ABAB

Klippaggregat och materialreden för effektivare uttag av biobränsle.

VISA ABAB PRODUKTER

R-Top

Praktiska verktyg för hantering av stubbar och grov stamved.

VISA R-TOP PRODUKTER

Följ oss på Facebook
ALLAN BRUKS AB
Telefon 010-207 05 05
Epost info@allanbruks.se

Kontakta oss gärna för mer information